Derioko Udaleko kirol zerbitzuei buruzko inkesta

Derioko Udal Kirol Zerbitzuak honako inkesta hau egin du erabiltzaileek Kirol Zerbitzuarekiko duten adostasun maila ezagutzeko eta horren bitartez hobetzen saiatzeko. Hurrengo galderei zintzotasun eta seriotasunez erantzutea eskatzen dizugu.

ESKERRIK ASKO PARTE HARTU ETA HOBETZEN LAGUNTZEAGATIK

Adina *
Sexua *

Erroldatua Derion *

Erabilitako zerbitzuak *


Zerbitzuak eta instalazioak zenbatero erabiltzen dituzu? *

Zure ustez, dauden instalazioak nahikoa dira? *


Erantzuna ezezkoa bada, esan ez dagoena
Instalazioen garbiketa egokia al da? *


Erantzuna ezezkoa bada, aipatu xehetasunak
Instalazioan dauden kirol-materialak eta ekipoak egoera onean daude? *


Erantzuna ezezkoa bada, zehaztu arrazoiak
Eskaintzen diren kirol-jarduerek erantzuten diote eskaerari? *


Erantzuna ezezkoa bada, zer ez da egiten eta zer egin nahi zenuke?
Monitoreek jarduerak modu zuzen eta egokian gauzatzen dituzte, ezagutzari, asistentziari, puntualitateari, pertsonekiko harremanari eta abarri dagokionez? *


Egin nahi dituzun oharrak
Egokia al da eskaintzen diren kirol-jardueren kalitatearen eta prezioaren arteko erlazioa? *


Egin nahi dituzun oharrak aurreko galderari buruz
Egokia al da publikoari telefonoaren bidez, e-postaren bidez eta/edo zuzenean arreta emateko udal zerbitzua? *


Zure arantzunaren arrazoiak
Zure ustez egokiak diren beste ohar batzuk

Interesgarria