Obra garrantzitsuak

Tramiteak- Hirigintza eta lanak

Tramiteak - Hirigintza eta lanak
Trámitea Deskribapena Estekak
Obra txikien aurretiko jakinarazpena
Izapide honen bidez Udalari jakinarazten zaio obra txikiak egingo direla. Obra txikiak dira: Ondasunen higiezinen zimenduetan, egituran, segurtasunean edo funtsezko elementuetan eraginik ez dutenak, eta bolumenean, erabilera subjektiboan, etxebizitzen kopuruan, instalazioetan eta erkide zerbitzuetan, kanpoko diseinuan edo baldintza bizigarritasunetan eta eraikinen segurtasunean eta edozein motako instalazioetan aldaketak egiten ez dituztenak. Eta bide publikoa okupatzen ez dutenak ez dutenak. Obra jakinarazpena aurkezteak udal tasa sortzen du, indarrean dagoen ordenantza fiskalaren arabera, eskabidearekin aurkeztean ordaindu behar dena.
Eskaera eredua
Obra handiko lizentzia

Prozedura honen bidez interesdunak obra handiko lizentzia eskatuko dio Hirigintza Sailari.

Hurrengo eraikuntzek izango dute obra handiko izaera:

  • Oinplano berriko obrak: Lursail edo orube batean egindako eraikuntzak, lurzorua desberdina denean edo eraikin bat handitzeko altuera edo azalera gehiago ematen zaionean.
  • Eraikuntza baten birgaitze obrak: Eraikuntza baten osotasuna edo gehiengo zatia aldatzen denean bere balio arkitektonikoei egokitzeko eta bizigarritasun edo erabilera-baldintzak hobeak izan daitezen.
  • Berritze obrak, sail eskudunak bere konplexutasunagatik, entitate teknikoagatik edo garrantzi ekonomikoagatik obra handikotzat jotzen dituenak.
  • Eraikuntzen eraispen partziala edo osoa: lizentzia beharko dute berehalako hondamendiaren arriskua dela medio udal agindu batek babesten ez dituenean, edo onartutako eraikuntza-proiektu baten barnean daudenean.

 

Eskaera eredua
Aldez aurreko jakinarazpenaren menpeko jarduera sailkatua Jarduera eta instalazio publikoak zein pribatuak eragozpenak sor baditzakete edo pertsonei edo beren ondasunei arriskuak sortu, edo ingurumenari kalteak eragiten badizkiote, jarduera eta instalazio horien izen generikoa sailkatutakoak izango da. Jarduera horiek ingurumenari, pertsonei edo beren ondasunei sortutako eraginak gradu txikikoak direnean, aldez aurreko jakinarazpenaren menpekoan daude.
Nahitaez eta funtzionamenduan ipini aurretik, horretarako dagoen aldez aurreko jakinarazpenaren menpeko jarduera sailkatuaren inprimakia aurkeztuko da inprimaki horretan adierazitako agiriekin batera, egingo den jardueraren arabera.
Obraren bat egitea beharrezkoa bada, obra lizentzia izateko eskabidea aurkeztuko da aldez aurreko jakinarazpenaren menpeko jarduera sailkatuaren inprimakia aurkeztu eta gero.
Eskaera eredua

Lizentziaren menpeko sailkatutako jarduerak

Lizentziaren menpeko sailkatutako jarduerak dira jarduera eta instalazio publikoak zein pribatuak pertsonei edo beren ondasunei eta ingurumenari gradu handiko kalteak sortzen dizkiotenak. Jarduera-lizentzia eskatu baino lehen, jarduera publiko zein pribatuaren sustatzaileak udalean kontsulta egin ahal izango du, lizentziaren baldintza juridiko eta teknikoei buruz, aurreikus daitezkeen neurri zuzentzaileei buruz eta jardueraren bideragarritasun formalaz informazioa eskuratzeko. Eskaera eredua
Bide publikoa okupatzeko lizentzia licencia de ocupación de vía pública

Izapide honen bidez Udalari baimena eskatu ahal izango zaio bide publikoa okupatzeko egingo diren obrek horrela behar izanez gero, hau da, mudantza lanak, ibilgailu-sarrera; saltokiak, barrakak, azoka txikiko saltokiak jartzea; eta abar.

Bide publikoa okupatzeagatik tasa bat ordaindu beharko da okupazio- mota, neurri eta epearen arabera.

Ez dago tramite zehatz bat, erabileraren araberako zenabit baino:

  • Etxe-aldaketa baimena
  • Bide publikoa okupatzearen lizentzia - andamioak, eduki- ontziak, hesiak, obra kasetak eta horrelakoak
  • Bide publikoa okupatzearen lizentzia- Ostalaritza establezimenduetako terrazak

Eskaera orokorreko eredua

Udal garajeak emateko eskabidea

Izapide honen bidez erabiliz Udalari eskatu ahal izango zaio “Kultur Birika” eraikinean udal aparkaleku-plaza baten erabilera emateko. Haren erabilera erregimena izango da udal aparkalekua kudeatzeko eta erabiltzeko Araudiak xedatzen duenaren arabera, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuta (BAO 19 zk.,2012ko urtarrilak 27).Aparkalekuaren erabilera arautzen duen ordenantza fiskalak arautzen duen tasa ordainduko beharko da.
Aparkalekuaren erabilera dagokion ordenantza fiskalak araututako tasaren menpean dago.
Udal garaje emakida eskaera tramitea

Eskaera orokorreko eredua
Planoak eta dokumentazio kartografikoaren eskabidea

 

Izapide honen bidez Udaleko Hirigintza Sailari eskatu ahal izango zaio bere intereseko plano eta dokumentazio kartografikoaren emisioa, eskabidean zehaztu beharko duena. Agiri administratiboak emateagatik ezarritako tasak arautzen dituen ordenantza fiskalak xedatzen duen tasa ordaindu beharko da. Plano eta dokumentazio kartografiko eskaera tramitea

Eskaera orokorreko eredua
Kontsulta urbanistikoak Izapide honen bidez hirigintza izaerako oinarrizko informazioa eskatu ahal izango da. Eskabidean espezifikatuko da nahi den informazio zehatza eta baita aipatzen den finka, poligonoa zein sektorea ere. Hirigintzari buruzko informazioa

Eskaera orokorreko eredua
Zor aeronautikoen inguruko eskaerak Zor aeronautikoen inguruko eskaeran izapidetzari buruzko informazio guztia kontsultatu daiteke ematen den orrialdean dauden deskargatzeko dokumentuetan. Zor aeronautikoen inguruko eskaerei buruzko informazioa

Hirigintza araudia