Etxebizitza

 
Sektore baten hiri-antolamendu xehetua sektore horren Plan Partzialean ezartzen da, eta aldatu ahal da edozein pertsona fisikok ala juridikok hala eskatuta. MANTULIZ sektoreari dagokionez, Udalak sektore horretako lursailen gehiengoa duen jabe "Altamira Santander Real Estate S.A."ren eskaera jaso du. Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa eskatu du. Ebaluazioa, gaur egun, izapidetzen ari dira Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailean. Plan Partzialean aldaketaren bat egin ahal izateko, aurretik izapide hori bete behar da; hortaz, administratiboki puntu horretan dago.