Ordenantzak

  • Ordenantza fiskalak 2014
  • Ordenantza orokorrak
  • Bizkaiko Aldizkari Ofiziala