Barne ebaluazioa eta zerbitzu memoriak

Politiken eta zerbitzu publikoen ebaluazioa hau da: erakunde baten esku-hartze publikoa behatzeko, neurtzeko, aztertzeko eta interpretatzeko prozesu sistemikoa, ebidentziatan oinarritutako balorazioa egitera bideratua, diseinuari, praktikari, ondorioei, emaitzei eta eraginei dagokienez. Ebaluazio baten helburu nagusia da zehaztea programa baten xedeek eta eraginkortasunak zenbaterainoko garrantzia duten, eta horiek zenbateraino bete diren (erabakitzaile publikoek helburu hori lortzen ahalegindu behar dute). Politika publikoen ebaluazioaren kasuan, garapen sozialari dagokion eragina eta herritarren ongizatea ere neurtzen dira. Izan ere, politika publikoak ebaluatzeak bide eman diezaieke konfiantzari, gardentasunari eta parte-hartze sozialari.

Esku-hartze publikoen memoriek eta ebaluazioek gardenak izan behar dute nahitaez.

DUK Memoriak

2014 Kultur Birika Txostena (PDF 200KB)

Mankomunitate zerbitzuetako memoriak