Udako kultur jarduerak 2020

Izen-abizenak *
NAN:
Telefonoa: *
Jaiotze-urtea: *
Aita, ama eta/edo legezko tutorea: Izen-abizenak *
Aita, ama eta/edo legezko tutorea: NAN *
· Adingabe bat jardueraren batean inskribatu nahi bada, adingabe horren datuak eman beharko dira, eta aitaren, amaren eta/edo legezko tutorearen atala bete beharko da.
· Jardueraren batean pertsona batek baino gehiagok izena eman nahi izanez gero, izena eman nahi duten pertsona adina erregistro egin beharko dira.
· Ogi-tailerraren kasuan, heldu bakarra onartuko da adingabe bakoitzeko.
Adierazi lauki honetan zein jardueratarako izena eman nahi duzun eta zein egunetan: *

Ogi-tailerra 2020/7/29an: eskaera handia denez eta ikastaroan parte hartzen duten pertsona guztiei kalitatez erantzuteko, ez da parte hartzeko eskaera gehiagorik onartuko.