UGALDEGUREN P.6.1 ETA P.6.2. LURZATIEN AZTERLAN ZEHATZAREN HASIERAKO ONARPENA 

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaletxea-Hirigintza- 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/10/09  - 2020/11/09 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DETALLE PARCELAS P.6.1 Y P.6.2. UGALDEGUREN POLÍGONO 1 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna