Kredituen aldakuntza 8/20. Behin betiko onaspena 

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaletxea-Kontuhartzailea- 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/09/18  - 2020/10/13 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Modificación de Crédito 8/20. Aprobación definitiva 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna