PORTXEAK ETA PERGOLAK ERIKITZEKO UDAL-ORDENANTZA ARAUTZAILEARI ONARPENA EMATEA 

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaletxea-Hirigintza- 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/09/17  - 2020/11/17 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA PARA LA EDIFICACIÓN DE PORCHES Y PÉRGOLAS 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna