Merkatu txikiako saltokiekin hiri-bideak betetzeagatik udal tasa. 2020. urtea 

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaletxea-Kontuhartzailea 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/08/25  - 2020/09/15 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Tasa por ocupación de la vía pública con puestos de Mercadillo Año 2020 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna