Aisialdiko ortuetarako erabilitako lurzatien aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa. 2020. urtea 

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaletxea-Kontuhartzailea 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/08/25  - 2020/09/15 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Tasa por el aprovechamiento especial de las parcelas destinadas a huertos de ocio. Año 2020 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna