Adingabeak zaintzeko langabetuak kontratatzeko laguntzen oinarri arautzaileen onarpena 

 
Bidaltzailea:
DERIOKO UDALA – IDAZKARITZA- 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/08/04  - 2020/09/23 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación de las bases reguladoras de las ayudas para la contratación de personas desempleadas para el cuidado de menores 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna