Atzerrian hizkuntzak ikasteko eta musika eta dantza ikasketak egiteko laguntzak arautzen dituen ordenantzari hasierako onarpena 

 
Bidaltzailea:
DERIOKO UDALA – IDAZKARITZA- 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/08/04  - 2020/09/23 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las ayudas para estudios de idiomas en el extranjero y de estudios de música y danza 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna