ADMINISTRAZIO-EPEEN ZENBAKETAREN BERREKINA ARKUPE ETA PERGOLEN ERAINKINTZAREN ORDENANTZARENA 

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaletxea-Hirigintza- 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/06/03  - 2020/06/08 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
REANUDACIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS DE LA ORDENANZA REGULADORA DE PORCHES Y PÉRGOLAS 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna