Behin-behineko zerrendak 23 UET zozketatzeko (SZ-R4 lurzatia-2.1 eraikina, Derio – Aldekone) 

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaleko Hirigintza 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/04/06  - 2020/05/02 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Listas provisionales para el sorteo de 23 VTM (Parcela SZ-R4 – Edificio 2.1) Derio - Aldekone 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna