Merkatu txikiako saltokiekin hiri-bideak betetzeagatik udal tasa. 2020 urtea 

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaletxea-Kontuhartzailea- 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/03/13  - 2020/04/06 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Tasa por ocupación vía pública con puestos de Mercadillo año 2020 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna