KULTUR BIRIKA ERAIKINEAN APARKALEKU PLAZEN APROBETXAMENDU BEREZIAREN ONDORIOZKO TASA. 2020. URTEA 

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaletxea-Kontuhartzailea- 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/02/27  - 2020/03/20 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESEPECIAL DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO EN EL EDIFICIO KULTUR BIRIKA. AÑO 2020 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna