2020KO ZABORREN TASAREN ERROLDA FISKALA ONARTZEA 

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaletxea-Kontuhartzailea- 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/02/11  - 2020/03/03 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
APROBACIÓN DEL PADRÓN FISCAL DE LA TASA DE BASURAS 2020 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna