PORTXEAK ETA PERGOLAK ERAIKITZEKO UDAL ORDENANTZA ARAUTZAILEARI HASIERAKO ONESTEA 

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaletxea-Hirigintza- 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/02/10  - 2020/03/23 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
APROBACIÓN INCIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA PARA LA EDIFICACIÓN DE PORCHES Y PÉRGOLAS 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna