DERIOKO ALDEKONE GOIKOA SEKTOREAREN SZ-R2 LURZATIAREN 1.2 ETXE-MULTZOAN ERAIKIKO DIREN ETXEBIZITZA TASATUEN ZOZKETA ARAUTEKO BALDINTZEN PLEGUAREN 6.D) ARTIKULUA ALDATZEA 

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaletxea-Hirigintza 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/01/02  - 2020/01/16 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
MODIFICACIÓN EL ART. 6 D) DEL PLIEGO DE CONDICIONES REGULADOR DEL SORTEO DE VIVIENDAS TASADAS QUE SE CONSTRUIRÁN EN EL BLOQUE 1.2 PARCELA SZ-R2 DEL SECTOR ALDEKONE-GOIKOA DE DERIO 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna