DERIOKO ALDEKONE SEKTOREAREN SZ-R4 (2.1 ERAIKINA) LUR-ZATIAN ERAIKIKO DIREN 23 UDAL ETXEBIZITZA TASATUREN ZOZKETA ARAUTZEKO BALDINTZEN AGIRIAREN BEHIN BETIKO ONARPENA 

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaletxea-Hirigintza 
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/01/02  - 2020/01/16 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA REGULACIÓN DEL SORTEO DE 23 VIVIENDAS TASADAS MUNICIPALES QUE SE CONSTRUIRÁN EN LA PARCELA SZ-R4 EDIFICIO 2.1. DEL SECTOR ALDEKONE GOIKOA 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna