Kamioi, autobus, karabana eta autokarabanentzako udal aparkaleku-plazen aprobetxamendu bereziagatiko tasa. 2020. urtea

 
Bidaltzailea:
Derioko Udaletxea-Kontuhartzailea-
 
Kategoria:
Derioko Udalaren iragarkiak
 
Indarraldia:
2020/11/12 - 2020/12/03
 
Ediktu edo iragarkia:
 
ES_Tasa por el aprovechamiento especial de las plazas de aparcamiento municipal para camiones, autobuses, caravanas y autocaravanas. Año 2020
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna