Albisteak eta iragarkiak

 

URTEZ URTEKO DIRULAGUNTZAK ESKATZEKO EPEAREN HASIERA, URTEKO PROGRAMETARAKO ETA UDABERRIKO PROGRAMA KULTURALETARAKO

Ordenantza: UDALERRIKO KULTUR ERAKUNDEEI SUBENTZIOAK EMATEKO ORDENANTZA (BAO 154. zk., 2006, abuztuak 14. Astelehena)

 

Eskaerak aurkezteko epea: 2014ko otsailaren 28ra arte.

 

Non: Udaletxeko Erregistro Nagusian.

 

Aurkeztu beharreko agiriak:

 

a) Eskabidea, Elkartearen legezko ordezkapena duen pertsonak edo/eta horretarako ahalmen nahikoa duenak sinatuta.

b) IFKren kopia.

c) Jardueren xehetasunezko egitasmoa eta sarrera eta gastuen aurrekontu zehetua.

d) Bizkaiko Foru Ogasunak eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako egiaztagiriak, zergen eta Gizarte Segurantzaren betebeharrak egunean izateaz.

e) Subentzioa sartuko den kontu zenbakiaren banku-egiaztagiria edo libretaren kopia.

 

 

 

 

 

 

 

 < 3000 €

 > 3000 €