Albisteak eta iragarkiak

 

Ondoren, saltzaileentzako zein bezeroentzako salerosketa-jarraibideak ezarlzen dira:

  • Maskara edo musukoa nahitaez erabili behar da azoka txiki osoan, bai saltzaileek, bai bezeroek, eta pertsonen arteko 1,5 metroko segurtasu n-distantzia erres petatu behar da.
  • Azoka txikirako prestatutako eremura udalak egokitutako guneetatik bakarrik sartuko dâ, eta berariaz debekatuta egongo da postuen artean edo ezarritakoak ez diren beste eremu batzuetatik sartzea.
  • Merkatuko espazioan egongo diren udallangileen eta Udaltzaingoaren jarraibideak eta aginduak bete behar dira, ezarritako osasun- eta segurtasun-baldintzak betetzen direla bermatzeko.
  • 14:00etan, esparru osoak jasota eta hutsik egon behar du, garbitu ahal izateko.

 Bandoa (PDF 96KB)