Albisteak eta iragarkiak

 

Derioko Udalaren 2020ko urriaren 9ko 357-2020 Dekretuaren laburpena. Dekretu horren bidez, kirolarien bidaiak eta dietak lehia lehiakorragatik emateko deialdia onartu zen. BDNS (ldentif.):

Diru-laguntzaren xede den kirol-denboraldi bakoitzaren aurreko urteko abenduaren 31 baino lehen Derion erroldatutako edozein pertsona fisikok jaso ahal izango du laguntza hau, baldin eta, aplikatzekoa den araudian ezarritako baldintzez gain, diru-laguntzaren xede den lehiaketan parte hartu izana egiaztatzeko baldintza betetzen badu.

Deialdia (PDF 436KB)

Eskaerak aurkezteko epearen luzatzea (PDF 63KB)

Eskaera Orria (PDF 54KB)